Skip to main content

Prace magisterskie pisane pod opieką pracowników Zakładu

Rok akademicki 2018/19

 • Automatic tax form recognition
  • Maciej Wolny pod opieką prof. dra hab. Piotra Białasa
 • Modelowanie wykorzystania rowerów miejskich w Krakowie
  • Andrei Kiryieuski pod opieką prof. dra hab. Piotra Białasa
 • Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do cieniowania scen trójwymiarowych
  • Artur Kępka pod opieką prof. dra hab. Piotra Białasa
 • Proceduralne generowanie planety z wykorzystaniem Voxeli
  • Jarosław Konik pod opieką prof. dra hab. Piotra Białasa
 • Generator wielu mutantów w jednej kompilacji oparty o leksykalną składnię języka
  • Magdalena Szkaradek pod opieką dr Anny Sochockiej
 • Zastosowanie okulografii w grach poważnych na przykładzie gry „Ewakuacja z płonącego budynku”
  • Agata Pilińska pod opieką dr Anny Sochockiej
 • Analiza danych okulograficznych pozyskanych w eksperymentach terenowych
  • Jolanta Filipiak pod opieką dra Wojciecha Palacza przy wsparciu mgr Iwony Grabskiej-Gradzińskiej
 • Prototyp gry szkoleniowej w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem biofeedbacku
  • Jakub Licak pod opieką dra Jana Argasińskiego
 • Prototyp gry poważnej przeznaczonej do zbierania danych biofizjologicznych
  • Artur Dulewicz pod opieką dra Jana Argasińskiego
 • Prototyp gry poważnej do badania wpływu wirtualnego pomocnika na reakcje biofizjologiczne gracza i podejmowane przez niego decyzje
  • Maciej Adrian pod opieką dra Jana Argasińskiego
 • Analiza obszarów zainteresowania gracza w grze poważnej na przykładzie gry „Savoir VR”
  • Paweł Banduła, Alicja Kula pod opieką dra Jana Argasińskiego przy wsparciu mgr Iwony Grabskiej-Gradzińskiej
 • Rozpoznawanie gestów za pomocą akcelerometru w prototypie gry zręcznościowej
  • Damian Guzik pod opieką dra Jana Argasińskiego
 • Prototyp gry poważnej uczącej obsługi syntezatora dźwiękowego
  • Jarosław Madej pod opieką dra Jana Argasińskiego
 • Supporting system for game play design based on Machine Learning
  • Marcin Wadowski pod opieką dra Jana Argasińskiego
 • Prototyp gry z wykorzystaniem biofizjologicznych korelatów wysiłku
  • Dominik Woch pod opieką dra Jana Argasińskiego
 • Prototyp gry poważnej uczącej programowania
  • Marcin Żołubowski pod opieką dra Jana Argasińskiego
 • Zastosowanie okulografii w badanich UX
  • Joanna Ziobrowska pod opieką dr hab. Barbary Strug
 • Automatic measuring system for the aquarium
  • Rafał Słaby pod opieką prof. dra hab. Piotra Białasa
 • Aplikacja mobilna wspomagająca gracza w grze Diablo 2
  • Łukasz Starosielec pod opieką prof. dra hab. Piotra Białasa
 • Wizualizacja narządu wzroku człowieka na potrzeby dydaktyczne
  • Anita Sołtys pod opieką dr Anny Sochockiej
 • Aplikacja poświęcona tematyce skoków narciarskich
  • Damian Rosa pod opieką dr Anny Sochockiej
 • Modelowanie płynów za pomocą metody SPH
  • Adrian Czapla pod opieką dra hab. Pawła Węgrzyna
 • Stworzenie modelu 3D budynku Wydziału FAIS UJ na podstawie dokumentacji projektowej i zdjęć budynku
  • Adrian Szerment pod opieką dra hab. Pawła Węgrzyna
 • Uczenie maszynowe w rozproszonym modelu danych
  • Wojciech Kałucki pod opieką dra Przemysława Witaszczyka
 • Badanie statystycznych własności treningu modeli uczenia maszynowego
  • Michał Sibik pod opieką dra Przemysława Witaszczyka
 • Stworzenie aplikacji wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość do adaptacji dzieła literackiego
  • Dominika Gronek pod opieką dra Jana Argasińskiego

Rok akademicki 2011/12

 • Interaktywna ilustracja w e-książkach
  • Łukasz Szczur pod opieką dra hab. Piotra Białasa
 • Silnik gry 2D dla urządzeń mobilnych działajacych pod systemem Windows Phone
  • Przemysław Mynarski pod opieką dra hab. Piotra Białasa
 • Mobilny interfejs emocjonalny
  • Mateusz Wadoń pod opieką dra hab. Piotra Białasa
 • Silnik gry typu Massive Multiplayer Online o architekturze rozproszonej z interfejsem www
  • Michał Mierzwa przy wsparciu mgr Bartosza Porębskiego
 • Porównanie silników fizyki 3D
  • Sebastian Poręba przy wsparciu mgr Bartosza Porębskiego
 • Narzędzia informatyczne w procesie produkcji gry
  • Rafał Kowalski przy wsparciu Bartosza Porębskiego
 • Programowanie gier na platformy mobilne z naciskiem na system ANDROID
  • Kamil Ubysz przy wsparciu mgr Dariusza Frymusa