Seminaria Zakładu w roku 2017/18

27 listopada 2017 roku, godz. 14.00,
sala C-2-10 Wydziału FAIS UJ, Łojasiewicza 11

mgr Paweł Mogiła, mgr Przemysław Witaszczyk
Zakład Technologii Gier

konferencji SIGRAPH w Barcelonie