Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 2016 roku na podstawie rozprawy „Metody modelowania adaptowalnych systemów mobilnych świadomych kontekstu" na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Zainteresowania badawcze ?

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane publikacje

Pełna lista publikacji: RUJ UJ, Research Gate.

  1. Jakubowski J., Stanisz P., Bobek S., Nalepa G.J., Anomaly detection in asset degradation process using variational autoencoder and explanations, Sensors, 22, 291, (2022-01-01). https://doi.org/10.3390/s22010291
  2. Bobek S., Tadeja S.K., Struski L., Stachura P., Kipouros T., Tabor J., Nalepa G.J., Kristensson P.O., Virtual reality-based parallel coordinates plots enhanced with explainable ai and data-science analytics for decision-making processes, Applied Sciences (Switzerland), 12, 331, (2022-01-01). https://doi.org/10.3390/app12010331
  3. Nalepa G.J., Bobek S., Kutt K., Atzmueller M., Semantic data mining in ubiquitous sensing: A survey, Sensors, 21, 4322, (2021-07-01).
  4. Kutt K., Drazyk D., Bobek S., Nalepa G.J., Personality-based affective adaptation methods for intelligent systems, Sensors (Switzerland), 21, 1-32, (2021-01-01). https://doi.org/10.3390/s21010163
  5. Nalepa G.J., Kutt K., Zycka B.G., Jemiolo P., Bobek S., Analysis and use of the emotional context with wearable devices for games and intelligent assistants, Sensors (Switzerland), 19, 2509, (2019-06-01). https://doi.org/10.3390/s19112509
  6. Grzegorz J. Nalepa, and Krzysztof Kutt, and Szymon Bobek, Mobile platform for affective context-aware systems, Future Generation Computer Systems. Published online March 2018, IF 3.997
  7. Szymon Bobek and Grzegorz J. Nalepa. Uncertain context data management in dynamic mobile environments. Future Generation Computer Systems. submitted, April 2016, published online June 2016, IF 2.430
  8. Szymon Bobek and Grzegorz J. Nalepa. Uncertainty handling in rule-based mobile context-aware systems. Pervasive and Mobile Computing. submitted, April 2016, Accepted June 2016, IF 1.719
  9. Bobek S., Nalepa G.J., Introducing Uncertainty into Explainable AI Methods, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 12747 LNCS, 444-457, (2021-01-01). https://doi.org/10.1007/978-3-030-77980-1_34
  10. Bobek S., Mozolewski M., Nalepa G.J., Explanation-Driven Model Stacking, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 12747 LNCS, 361-371, (2021-01-01). https://doi.org/10.1007/978-3-030-77980-1_28