Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitację w zakresie fizyki – na pod­sta­wie rozprawy „Dynamiczny efekt Casimira” uzyskał w 2008 r. na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Zainteresowania badawcze ?

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane publikacje

Pełna lista publikacji: RUJ UJ.

  1. Affective VR serious game for firefighter training, Conference: Workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence (AfCAI), Valencia 2018
  2. Affective patterns in serious games, Future Generation Computer Systems, Volume 92, March 2019, Pages 526–538
  3. Modeling Forces in Soft Body Simulators Based on Mass Spring Systems, Motion in Games, 8–10th November 2017, Barcelona, Spain
  4. Affective Computing Experiments in Virtual Reality with Wearable Sensors. Methodological considerations and preliminary results, Conference: Proceedings of the Workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence (AfCAI 2016), Murcia, Spain, Volume: 1794

Wybrane granty

  1. Innowacyjne samouczące narzędzie ułatwiające projektowanie trybu multiplayer w aplikacjach VR – POIR.01.01.01–00–1039/21 – kierownik B+R
  2. Technologia generowania realistycznych wizualizacji tras kolejowych na potrzeby profesjonalnych symulatorów szkoleniowych – NCBiR/Szybka ścieżka – Konsultant
  3. Opracowanie prototypu silnika zarządzającego warstwą emocjonalną rozgrywki – POIR.01.02.00–00–0047/19 – wykonawca
  4. Badanie interakcji z wirtualną rzeczywistością, stworzenie dedykowanej aplikacji – MCP grant – kierownik B+R
  5. Badanie wpływu UI na zdolność przyswajania informacji przez użytkownika – MCP grant – kierownik B+R
  6. Bioadaptowalny symulator szkoleniowy dla operatorów infrastruktury krytycznej – badania i przygotowanie do wdrożenia NCBiR/Szybka ścieżka – Kierownik B+R /UJ