Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 2018 roku na podstawie rozprawy „Metody projektowania systemów z użyciem kolaboratywnej inżynierii wiedzy” na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Prace naukowe realizowane są na styku inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji oraz informatyki afektywnej. W szczególności należy wskazać projekt badawczy BIRAFFE, realizowany od 2019 roku, w ramach którego opracowywane są metody personali­zacji afektywnej systemów inteligentnych. Częścią wskazanego projektu jest opracowanie środowiska badawczego bazującego na grach komputerowych pozwalającego na pełną kontrolę nad otaczającym użytkownika kontekstem. W ramach badań powstał szereg prototypów gier, a zrealizowane eksperymenty pozwoliły na przygotowanie dwóch publicznie dostępnych datasetów. W latach 20021–2022 kierował projektem Personality, Affective Context and the Brain (PANBA) realizowanym w ramach POB DigiWorld UJ.

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane publikacje

Pełna lista publikacji: RUJ UJ, Research Gate.

  1. 2021. K. Kutt, D. Drążyk, S. Bobek, and G. J. Nalepa, Personality-Based Affective Adaptation Methods for Intelligent Systems, Sensors, vol. 21, no. 1, p. 163, 2021. (IF 3.275)
  2. 2021. G. J. Nalepa, S. Bobek, K. Kutt, and M. Atzmueller, Semantic Data Mining in Ubiquitous Sensing: A Survey, Sensors, vol. 21, no. 13, p. 4322, 2021. (IF 3.275)
  3. 2019. G. J. Nalepa, K. Kutt, B. Giżycka, P. Jemioło, and S. Bobek, Analysis and Use of the Emotional Context with Wearable Devices for Games and Intelligent Assistants, Sensors, vol. 19, no. 11, p. 2509, 2019. (IF 3.031)
  4. 2019. G. J. Nalepa, K. Kutt, and S. Bobek, Mobile platform for affective context-aware systems, Futur. Gener. Comput. Syst., vol. 92, pp. 490–503, Mar. 2019. (IF 3.997)
  5. Inne publikacje związane z bazującym na grach środowiskiem eksperymentalnym:
  6. 2021. L. Żuchowska, K. Kutt, and G. J. Nalepa, Bartle Taxonomy-based Game for Affective and Personality Computing Research, in Twelfth International Workshop Modelling and Reasoning in Context (MRC) @IJCAI 2021, 2021, pp. 51–55.
  7. 2021. K. Kutt, L. Żuchowska, S. Bobek, and G. J. Nalepa, People in the Context – an Analysis of Game-based Experimental Protocol, in Twelfth International Workshop Modelling and Reasoning in Context (MRC) @IJCAI 2021, 2021, pp. 46–50.
  8. 2019. B. Giżycka, K. Kutt, and G. J. Nalepa, Knowledge-based Development of Games Using Design Patterns Ontology, in SEMANTiCS 2019 Posters&Demos, 2019, vol. 2451.
  9. 2017. G. J. Nalepa, B. Giżycka, K. Kutt, and J. K. Argasiński, Affective Design Patterns in Computer Games. Scrollrunner Case Study, in Communication Papers of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2017, vol. 13, pp. 345–352.