Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Tytuł doktora nauk fizycznych uzyskał w 2017 roku na podstawie rozprawy  „?" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Prowadzi badania w dziedzinie korespondencji AdS/CFT. Organizator laboratoriów komputerowych EAG i ZTG. Założyciel koła naukowego Gamedev Students Association. Z grami związany od zawsze, zaangażowany w badania nad interfejsami emocjonalnymi i biometrycznymi w grach.

Web Content Display Web Content Display

Wybrane publikacje

Pełna lista publikacji: RUJ UJ.

  1. R. A. Janik, P. Witaszczyk, Complexity for deep neural networks and other characteri-stics of deep feature representations, Informatyka, 2020, preprint w recenzji, arXiv:2006.04791
  2. S. S. Gubser, S. Parikh, P. Witaszczyk, Segmented strings and the McMillan map, Jo-urnal of High Energy Physics volume 2016, Article number: 122 (2016)
  3. S. S. Gubser, J. Knaute, S. Parikh, A. Samberg, P. Witaszczyk, p-adic AdS/CFT, Com-munications in Mathematical Physics volume 352, pages 1019–1059 (2017)